Bugun...
Bir Dönemin Destanı

facebook-paylas
Şikayet Et Tarih: 10-12-2017 17:46
     
Düzelmez elbet işler
Bizde bu gaflet varken.
Havlayan bizi dişler
Uyuyan millet varken.

Bozulunca töreler
Garipleşti yöreler
Ak sayıldı karalar
Halkta garabet varken.

Köylüye bir fil yetmez
Dertler çoğalır bitmez
Dürüstlük para etmez
Hırsıza rağbet varken.

Doğru diyen kovulur
Yalakalar övülür
Dalkavuklar sevilir
Elpençe hizmet varken.

Yemeye aş bulunmaz
Sıkmaya taş bulunmaz
Torpilsiz iş bulunmaz
Böyle hükümet varken.

Demeyin olmaz olmaz
Hak yiyen işsiz kalmaz
Millete sıra gelmez
Bunca cemaat varken.

Herşey açıktır gayet
Tarih okursan şayet
Var mı çökmeyen devlet
İltimas rüşvet varken.

Utanma yoksa yüzde
Hak-hukuk kalır sözde
Suçlu biter mi bizde
Suça hürriyet varken.

Görenin sesi çıkmaz
Sirenin ses çıkmaz
Hırsız çalmaktan bıkmaz
Böyle adalet varken.

Akbabalar üşüşmüş
Devlet malı bölüşmüş
Tasarruf halka düşmüş
Saray saltanat varken.

Teröristleri görmez
Onlardan hesap sormaz
Yargı meclise girmez
Ordu emniyet varken.

Böyle düzen olur mu
Vicdan sessiz kalır mı
Yargı emir alır mı
Hukukta izzet varken.

Ayak bozuk baş bozuk
Sistem bozuk iş bozuk
Düzelmeyecek yazık
Malum şahsiyet varken.

Baktığını gören az
Okuyan az yoran az
Sorgulayan soran az yok
Nice rezalet varken.

Âlim umursanır mı
İlim umursanır mı
Bilim umursanır mı
Kara cehalet varken.

İçi boş ceviz gibi
Oynaşı bol kız gibi
Eğitim yap-boz gibi
Dilsiz cemiyet varken.

Öğretmenler iş arar
Sınavlar neye yarar
Torpille atamalar
Sözlü mülakat varken.

Ehline iş vermezler
Rüşvetsiz iş görmezler
Besmelesiz durmazlar
Büyük ticaret varken.

Kargaya don satarlar
İkiye bin satarlar
Din alır din satarlar
Dini hüvüyet varken.

Bu kafa başka kafa
Bakmayın üç-beş safa
Din-iman kalkar rafa
Şahsi menfaat varken.

Şunda kılalım karar
Allah doğruluk arar
Namazın neye yarar
Kalpte art niyet varken.

İstersen türkü çığır
İstersen bağır-çağır
Gözler kör kulak sağır
Kürsüde şirret varken.

Sanma arsız utanır
Kandırılır aldanır
Ahmaklar adam sanır
Dilde marifet varken.

Alnı-yüzü ak gezer
Bol paralı pak gezer
Arsız başı dik gezer
Üstünde töhmet varken.

Götürür katar katar
Görenler alkış tutar
Zafer narası atar
Nice hezimet varken.

Tuzu kuru kaygı yok
Merhamet yok duygu yok
Tahammül yok saygı yok
Bencillik hiddet varken.

Hep kavga hep hadise
Bulur birşey yok ise
Söver sayar herkese
Dinde nezaket varken.

Karşı çıkan fişlenir
Her taraftan dışlanır
Ne derse alkışlanır
Sözde hamaset varken.

Kabadayı kesilip
Böbürlenip, kasılıp
Bilmiyor başka üslup 
Küfür hakaret varken.

Boş testi çok ses eder
Ahmak dolu zanneder
Müslümanlar nerdeler
Gecede zulmet varken.

Fırsat bulsam aşlarım
Besmeleyle başlarım
Şeytan diye taşlarım
Açık alamet varken.
Şeytan“Şeytanım”der mi
Doğru yola gider mi
Şeytan tövbe eder mi
Üstünde lanet varken.

Akıl tutulur bazı
Duymadım itirazı
Millet halinden razı
Zulüm, eziyet varken.

Doğruyu çokluyorlar
Yanlışı aklıyorlar
Susmamı bekliyorlar
Nice melanet varken.

Benim aklım yetmiyor
Gülüyor kaş çatmıyor
Fakir de gık etmiyor
Bunca sefalet varken.

Tabi bize ne lazım
Hizmet ölene lazım
Yol ve hastane lazım
Hazır çok şiddet varken.

Hizmet mi(?) tövbe hâşâ
Her birinde bir neşe
Belediye dört köşe
İhale fesat varken.

Ağaçları yıktılar
Ormanları yaktılar
Villaları diktiler
İmara fırsat varken.

Vakit yok yolsuzluktan
Kırılsan susuzluktan
İçemezsin musluktan
Suda necaset varken.

Söz verdiler işçiye
Kadro-madro var diye
Kazık hep emekçiye
Taşeron şirket varken.

Vergiler zulme döndü
Küçük esnaf kapandı
Yandı gariban yandı
Bu cibilliyet varken.

Davul vurur dengine
Rengi benzer rengine
Vergi affı zengine
Esnafa külfet varken.

Yaslanır kol verirler
Tutarlar el verirler
Patrona yol verirler
İşçiye zahmet varken.

Boynu var ensesi yok
Kükrer ama sesi yok
Mazlumun kimsesi yok
Zalimde cüret varken.

Huzurmuş falan filan
Yalan vallahi yalan!
Ne istikrarı ulan!
Her yanda cinnet varken.

Tecavüz var her yerde
Üstü örtülür birde
Adalet kanun nerde
Bu rezil zillet varken.

İşlenmedik cürüm yok
Satılmayan kurum yok
Zararım çok kârım yok
Sermaye servet varken.

Kök saldılar gitmezler
Çoğalırlar bitmezler
Kimseyi işitmezler
Şu enaniyet varken.

Damatlar, enişteler
Her yerde her işteler
En üstte en baştalar
Böyle memleket varken.

Adını din koyarlar
Yağmalayıp soyarlar
Zannetmeyin doyarlar
Yurtta bereket vardır.

Bir tane getirirler
Bin tane götürürler
Daha çok otururlar
Bu muhalefet varken.

Şehirde var köyde yok
Sağda başka gayda yok
Solda zaten fayda yok
Teröre destek varken.

Beslenirler her şerden
Kaos çıkar bir yerden
Gündem değişir birden
Biraz şikâyet varken.

Bin kez tövbe bozarlar
Ona buna kızarlar
Her kucakta gezerler
Bozulmuş iffet varken.

Yandaşları ilginçtir
Bildikleri iş linçtir
İçleri kindir hınçtır
İslam’da rahmet varken.

Zengin olma derdinde
Makam bulma derdinde
Herkes çalma derdinde
Yok olmuş ismet varken.

Sanatçılar, hocalar
Gölge çıktı yüceler
Yüce oldu cüceler
Sarayda davet varken.

Başları dik gezenler
Duruş bozdu bozanlar
Satıldılar ozanlar
Para şan şöhret varken.

Sanatçı hür olandır
Sözü hak, gür olandır
Hakk ile bir olandır
Şeytana hicret varken.

Hakikatten kaçtılar
İçlerini saçtılar
Namertliği seçtiler
Mertlikte izzet varken.

Bir yerde buluştular
Şeytana çalıştılar
Harama alıştılar
Helalde lezzet varken.

Önce sayar söverler
Sonra dönüp severler
Geverler de geverler
Fikri acziyet varken.

Ben diyeyim sen anla
Sözde üzgün pişmanla
Bir oldular düşmanla
Bize kin nefret varken.

İster davul ister saz
Ne çalarsam anlamaz
Doğru sözü seven az
Yalana kıymet varken.

Rezillik diz boyu diz
Derler camide caiz
Siyaset yapar vaiz
O kadar ayet varken.

Aklı olmayan kandı
Olan candan usandı
Cami partiye döndü
Amel ibadet varken.

Fazla şaşman gerekmez
Falan-fişman gerekmez
Dine düşman gerekmez
Bizim diyanet varken.

Besmelesiz su içmez
Hoca faizden kaçmaz
Torpilden hiç vazgeçmez
İş gören kisvet varken.

Dinci kıydı dindara
Dine verdiler yara
Ceplerde haram para
Dilde şahadet varken.

Başka ayete uymaz
İşine gelmez duymaz
Dört kadın alsa doymaz 
Hayvanca şehvet varken.

Zekâları geridir
Nefesleri diridir
Aklı fikri huridir
O kadar nimet varken.

Kıblesi yönü başka
Kispeti donu başka
Bunların dini başka
Hak İslamiyet varken.

Bu sahtekâr yobazlar
Kur’an’ı anlamazlar
Emrini dinlemezler
Cehennem cennet varken.

Vallahi aklım almaz
Sorsan on ayet bilmez
Zaten gerekli bulmaz
Reiste hikmet varken.

Bir zaman Feto vardı
“Ilımlı İslâm” derdi
Bunları çok güderdi
Aldığı himmet varken.

Birlikte saparlardı
Köşeler kaparlardı
Saraylar yaparlardı
Sözde hilafet varken.

Hocam hocam derlerdi
Ne dese verirlerdi
Maklubeyi yerlerdi
Her akşam sohbet varken.

Toplanırdı hainler
Yapılırdı ayinler
Yıkanırdı beyinler
Papa’ya hürmet varken.

Az mı kan kusturdular
Köşeye kıstırdılar
Kimleri susturdular
Ellerde kaset varken

Bunlardandı jüriler
Çalınırdı sorular
Şişirildi kadrolar
Selam muhabbet varken

Boşalttılar devleti
Kemirdiler milleti
Sömürdüler milleti
Davet icabet varken.

Karşı çıktım gördüler
Defterimi dürdüler
Beni köyden sürdüler
Feto’ya minnet varken.

Sonra işler karıştı
Her şey ortaya düştü
Eski dostlar vuruştu
Arada nisbet varken.

Ağzımızda tüy bitti
Herkes unuttu gitti
Geçmişi inkâr etti
Geçmişte ibret varken.

Hep yenilen pehlivan
Alkışlanır her zaman
E tabi sahte meydan 
Naylondan kispet varken.

Bir kesim var, al ele
Gece gündüz incele
Çözmezsin nafile
Garip zihniyet varken.

Bir kriz uydururlar
Yazar-çizer-oynarlar
Bunu zafer sayarlar
Belli nihayet varken.

Sergilenir hünerler
Dansöz gibi dönerler
Kıvırırlar sünerler
Ciddi felâket varken.

Her defa aldanırlar
Kandırılır kanarlar
Ne derse inanırlar
Üstten icazet varken.

Artistte poz tükenmez
Arsızda yüz tükenmez
Cahilde söz tükenmez
Türlü mazeret varken.

Kaval çalarlar kaval
Her kanal aynı maval
Bakılır aval aval
Bu mecburiyet varken.

Dizileri açarlar
Kahramanlık saçarlar
Askerlikten kaçarlar
Her gün kaç şehit varken.

Nerdeydiler o ara
Çalsaydılar ya korna
Habur’da davul zurna
Sokaklarda it varken.

Şimdi bitti mi terör
Hala şehirde yürür
Okullarda it ürür
Kurda esaret varken.

Ey Allah’ım ne işti
Dünya ne çağlar aştı
Bize de bunlar düştü
Bizde bu kısmet varken.

Kirlidir bugünleri
Geçmişleri dünleri
Bitmeyecek kinleri
Bu Cumhuriyet varken.

O der, bunlar ezberler
Türk dersin ırkçı derler
Arap-Acem severler
Türk’e husumet varken.

Milliyeti sildiler
Sözde ümmet oldular
Kırk parçaya böldüler
Türk’te asalet varken.

Bu sahtekâr aymazlar
Türk’ü ümmet saymazlar
Türkistan’ı duymazlar
Orada vahşet varken.

Tarih çöpe atıldı
Kırım Rus’a satıldı
Karabağ unutuldu
Mısır’a gayret varken.

Karıştı bütün diller
Kirlendi köyler iller
Arap gibi el sallar
Türkçe işaret varken.

Bozkurt’a put, şirk derler
Yok öyle ırk-mırk derler
Sıkışınca Türk derler
Belâ musibet varken.

Hep zorda olan Türk’tür
Yine dik kalan Türk’tür
Can veren ölen Türk’tür
Bunlarda diyet varken.

Normalleşti dalalet
Meşrulaştı ihanet
Kıymet bilmezler kıymet
Elde bu devlet varken.

Her zalimin sonu var
Zamanı var günü var
Şimdi şanı ünü var
Sonunda dehşet varken.

Mazlumun ahı çıkar
Zalimi tahtan yıkar
Kimini burda yakar
Kimine ahret varken.

Ozanım hak yiyemem
Zalime baş eğemem
Karaya ak diyemem
Şeref haysiyet varken.

İster zehir kus bana
İster isen küs bana
Deme sakın sus bana
Haksız riyaset varken.

Derler ki kafa yorma
Düşünme soruşturma
“Hayır”ı karıştırma
Herşeye “Evet” varken.

Ozan Erhan yap sanat
Anlayana laf anlat
Çekerim ana avrat
Böyle siyaset varken.

OZAN ERHAN ÇERKEZOĞLU
4 EKİM 2017 ANKARA


FACEBOOK YORUM
Yorum

YUKARI